Úvod > Junák

Junák – český skaut, z. s.

je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek ve smyslu občanského zákoníku, jehož členem se může stát každý člověk, který souhlasí s posláním, principy a výchovnou metodou skautského hnutí.


S více než 50 tisíci členy a členkami je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice. Zároveň je členem světových organizací, které sdružují na 40 miliónů skautek a skautů ve více než 200 zemích a teritoriích světa.


Český skauting vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly zcela pracovat (v ilegalitě či pod záštitou jiných organizací) a vždy se znovu obnovil.


Posláním Junáka je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.


Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří chtějí zažívat dobrodružství a zároveň se neustále rozvíjet. V oddíle dítě najde kamarády, dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě, naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu. Zvykne si přijímat zodpovědnost za sebe i druhé, získá praktické dovednosti, které se budou v životě hodit. Zažije mnohá nezapomenutelná dobrodružství mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.


Skautky a skauti se dělí do čtyř věkových kategorií tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k dětem a mladým lidem různého věku.

Jsou to:


  1. Benjamínci (věk 5–7 let)
  2. Světlušky a vlčata (věk 8–10 let)
  3. Skauti a skautky (věk 11–14 let)
  4. Rangers a roveři (věk 15–24 let)

Jednotlivé oddíly se od sebe liší. V některých program probíhá společně pro chlapce a děvčata, jinde fungují dívčí a chlapecké oddíly samostatně, i tak ovšem v blízké spolupráci.


Základní principy skautingu jsou vyjádřeny ve skautském slibu, zákonu a heslu.


www.skaut.cz

21. oddíl skautů – Jednadvacítka
© Binn 2020
Úvod
O oddíle
Junák
Akce
Kalendář
Schůzky
Tábor
Info
Finance
Ke stažení
Pro členy
Hodnocení
Oddílová praxe
Foto
Z výprav
Z táborů
Kontakty
Vedení oddílu
Klubovna
Středisko Vočko
Ověřit CSS!   Valid HTML 4.01 Transitional