Registrace

Každý rok sčítá Junák – český skaut, z. s. všechny i skauty a skautky, kteří chtějí být členy a členkami skautské organizace. Tomuhle procesu říkáme registrace, protože při ní dochází k zápisu do zabezpečeného interního evidenčního systému (skautIS). Kdo se nezaregistruje, na další rok není členem organizace.

Termínem pro odevzdání všech podkladů a úhradu registračního poplatku je letos pátek 24. ledna 2020.

Registrace u nováčků: vyplní registrační list a odevzdají ho svému vedoucímu + uhradí roční registrační poplatek na účet skautského střediska.

Stávající členové: vyplní evidenční list a odevzdat ho svému vedoucímu + uhradí roční registrační poplatek na účet skautského střediska.

Vždy aktuální přihlášky a evidenční listy najdete v sekci důležité dokumenty.

Roční registrační poplatky stanovené na rok 2020:

  • 800 Kč pro prvního registrovaného člena z rodiny
  • 650 Kč pro další sourozence
  • 650 Kč pro aktivní vedoucí
  • 800 Kč pro dospělé členy a podporovatele

Částku, prosíme, uhraďte na bankovní účet střediska (000000000/0000). Jako zprávu pro příjemce uveďte “Registrace 2020 Jméno Příjmení” (v případě registrace sourozenců uveďte všechny děti), variabilní symbol “2020”.

Registrační poplatek se dále dělí – částí se platí příspěvky vyšším organizačním jednotkám (skautský okres, kraj a ústředí), ze kterých je hrazeno mj. pojištění každého člena na jakékoli skautské akci, skautský časopis či chod celé organizace (mzdy placených pracovníků, produkce časopisů, dotace na nemovitosti a vybavení a další). Zbytek poplatku slouží k financování chodu střediska/oddílu, např. údržbě a opravám klubovny či materiálu. Z nevyužitých prostředků je tvořena rezerva pro nenadálé výdaje či nákup nového vybavení.