Finance

Skauting je otevřený všem bez rozdílu na vyznání, sexuální orientaci, původ či jiné odlišnosti. A platí to i v otázce ceny; skauting není drahý a roční náklady jsou přiměřené tomu, co dítě za tuto dobu zažije.

Za dětskou radost a nové dovednosti to určitě stojí! Foto: archiv Jednadvacítky

Roční členský příspěvek 1600 Kč zahrnuje:

 • provoz klubovny (nájem, elektřina)
 • akce oddílu, materiál a vybavení (sportovní a výtvarné potřeby), ceny pro děti
 • registraci v Junáku – provoz vyšších organizačních jednotek, které pro nás zajišťují informační a metodický servis, pořádají pro nás některé akce (Svojsíkův závod, obvodní setkání…) atp.
 • úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody při skautských aktivitách

Práce vedoucích je čistě dobrovolná!

Další náklady
 • Výpravy
  • Přibližně 100–200 Kč za jednodenní výpravu (zahrnuje jízdné, vstupné a další) 
  • 400–600 Kč za vícedenní výpravu (zahrnuje ubytování, dopravu, stravu a další)
 • Tábor
  • 4 500 Kč za 3týdenní tábor (zahrnuje jídlo, jízdné, dopravu táborového vybavení, materiál na program a další)
 • Skautský kroj
  • 700–900 Kč nový s nášivkami