Učíme se vařit v přírodě, na táboře i doma. Foto: archiv Jednadvacítky

Jsme kluci a holky převážně z Prahy 6 a chodíme do 21. oddílu skautů – Jednadvacítky. Náš oddíl se dělí na 3 skupiny o 6-8 dětech, tzv. družiny, ve kterých spolu trávíme většinu skautského času. Naší klubovnu najdete v Brunclíkově ulici (č. p. 1760). Jsme součástí skautského střediska Vočko a členy Junáka – českého skauta, největší a nejznámější výchovné organizace pro děti a mládež v Česku.

Společně se pravidelně setkáváme na schůzkách, hrajeme hry, plánujeme a podnikáme výpravy, učíme se novým věcem, zažíváme dobrodružství, děláme dobré skutky a nebojíme se žádných výzev. Našimi průvodci jsou kvalifikovaní vedoucí. Ti nejzodpovědnější z nás navíc svým vedoucím pomáhají při přípravách schůzek a akcí – to jsou tzv. rádci. 

Pohyb nám není cizí: hrajeme pohybové hry a různé jiné sportovní aktivity. Foto: archiv Jednadvacítky

Hrajeme hry, při kterých si protáhneme svaly nebo vyzkoušíme pozornost, věnujeme se tvořivým aktivitám, zpěvu, tanci i divadlu. Jezdíme na jedno- i vícedenní výpravy a poznáváme bližší i vzdálenější kraje, zkoušíme různé sporty a technické vychytávky, zapojujeme fantazii, poznáváme sami sebe a posilujeme svůj charakter, poznáváme historii a přírodu, pomáháme v okolí. 

Závěrem skautského roku je náš 3týdenní tábor, kde se sejdeme jako celý oddíl. Spolu se podílíme na stavbě tábora, na jeho chodu – třeba při hlídání tábora nebo vaření a učíme se tu dovednostem, jako je štípání a řezání dříví, vaření, zdravověda, táboření a další. Na vlastní kůži testujeme, jestli se dokážeme postarat o sebe i o ostatní. 

Učíme se především hrou a až vyrosteme, budou z nás samostatní občané, na které bude spolehnutí a kterým nebude cizí pobyt v přírodě, pomoc druhým, spolupráce, fair play nebo zodpovědnost. 🙂

Technologie, samostatnost, ale ani spolupráce nám nejsou cizí – třeba na táboře, v klubovně nebo na výpravě. Foto: archiv Jednadvacítky