Rodiče se často ptají

V čem je skauting odlišný od zájmových kroužků?

Nespornou výhodou skautingu je důraz na všestranný rozvoj dítěte: na skautských akcích není nouze o pohyb, zamyšlení, trénování dovedností, přátelství, dobré skutky nebo spolupráci. To vše pod dohledem dospělých vedoucích – průvodců a mentorů. Proto si vaše dítě ze skautu odnese celoživotní zážitky, silná přátelství, sebedůvěru, samostatnost a hodnotový základ, díky kterému mu nebude cizí pomoc druhým, čest, smysl pro spravedlnost nebo pravdomluvnost.

Nejen díky odborkám dítě získá spoustu nových dovedností, které uplatní i v profesním životě. Foto: Barbora Trojak

Skauting je velkou životní příležitostí. To také znamená, že si v něm každý najde to, co jej baví. K dispozici jsou desítky volitelných výzev, tzv. odborek, které mohou nasměrovat životní cestu dítěte, ať už se stane Spisovatelem, Elektrotechničkou, Atletkou, Ekologem nebo třeba Divadelnicí. Dospívající skauti a skautky se mohou zásadně podílet na přípravě schůzek, výprav i táborů a pokud chtějí, postupně se z nich stávají další dospělí dobrovolníci – vedoucí, táboroví kuchaři, pořadatelé lokálních i celostátních akcí a celkově lidé, jejichž nápady mění jejich okolí, společnost i svět k lepšímu.

Kolik volného času skauting vyžaduje?

Nejdelší dobu mimo domov dítě stráví v létě na táboře. Obvykle 14 dní plných přírody a dobrodružství… a že je tam moc krásně! Foto: David Kolář

Kromě schůzky jednou týdně pravidelně jezdíme alespoň jednou měsíčně na jednodenní výpravu a jednou za 2 měsíce na vícedenní výpravu. Počítejte také s výpravami v prázdninových obdobích – podzimní prázdniny trávíme obvykle 4 až 5denní výpravou, o jarních prázdninách se snažíme vyrazit na celotýdenní lyžařské výpravy po skautských základnách. Letní skautský tábor je 14denní, obvykle jej máme v období prvních turnusů (tedy na začátku července). Po skautském táboře až do začátku září pravidelné schůzky nejsou, skautští vedoucí jezdí na vlastní týdenní či čtrnáctidenní kurzy nebo společné dovolené.

Je ale třeba pamatovat, že skauting je především dobrovolný. Nikdo se nebude zlobit, že se vaše dítě nějaké společné akce nezúčastní. Alespoň za předpokladu, že dítě ze schůzky či výpravy omluvíte řádně a včas.

Účast na skautských závodech není skokem do neznáma. Děti v nich trénují své nabyté dovednosti. Foto: Lukáš Brhlík

Skautská činnost nekončí v oddíle. Každý rok se konají skautské závody – ob rok se střídá ten pro skauty a skautky od 11 do 14 let (Svojsíkův závod) a pro skauty a skautky od 8 do 10 let (Závod vlčat a světlušek). Slouží k otestování vlastních dovedností, poměření sil s kamarády, poznávání nových lidí z okresu/kraje/republiky a nakonec k budování důvěry a spolupráce v samotné družině. Podle úspěšnosti družiny mohou děti strávit až 3 víkendy (základní, krajské, celostátní kolo) na této akci.

V řádném skautském roce tak děti stráví alespoň 10 dobrodružných víkendů a 4 celé týdny v přírodě. 

Mé dítě má specifické potřeby (dieta, smyslová či pohybová omezení a jiné), je pro něj skauting vhodný?

Ve většině případů ano! Skauting je velice inkluzivním prostředím, ve kterém se na odlišnosti obvykle nehledí. Konkrétní případ však, prosíme, zkonzultujte s vedoucím vybrané družiny. Nejen, že tyto skutečnosti je nutné vědět pro bezpečnost všech dětí a přípravu programů, ale také se může stát, že z kapacitních důvodů nebude možné do družiny přijmout např. zcela nesamostatné dítě.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu a kdy je to nejvhodnější?

Skautské schůzky jsou plné radosti. Určitě se na nich bude líbit i neskautům. Foto: Zuzana Havlínová

Nejvhodnější měsíce k přihlášení dítěte do skautu jsou září, říjen a leden, tedy měsíce, kdy probíhají nábory nebo evidence členů.

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte, zkontaktujte vedoucího družiny, do které chcete své dítě přihlásit, a domluvte se na návštěvě na ukázkové schůzce.

Může se však stát, že pro danou věkovou kategorii již bude plno – v tom případě máte možnost zapsat se na čekací listinu. Veškeré vaše dotazy vedoucí rádi zodpoví.

Pokud se dítěti v novém kolektivu zalíbí, dostanete kromě základních informací ohledně potřebného vybavení a dalších tipů pro rodiče nováčků také papírovou přihlášku k vyplnění, stačí ji přinést na příští schůzku dítěte. Také je možné ji vyplnit elektronicky a vytisknout již vyplněnou.

Kdo se o děti stará?

Skautští vedoucí pracují jako tým, aby mohli dětem přinést kvalitní, naučný a bezpečný program. Foto: Lucie Horáková

Zodpovědnost za bezpečnost dětí, naplňování výchovných cílů skautingu a fungování oddílu mají dospělí vedoucí – dobrovolníci bez nároku na finanční honorář. Ti mají náležitou kvalifikaci prověřenou speciální zkouškou, která zaručuje, že vedoucí zná například základy pedagogiky, psychologie nebo organizace a práva. Vzdělávací systém Junáka – českého skauta je velmi propracovaný a vedoucí mají navíc povinnost absolvovat zdravotnický kurz. Při své práci využívají metodiky skautského programu a berou ohled na specifické zájmy a potřeby dětí. 

Kromě vedoucích se budete v oddílech setkávat také s rádci a rádkyněmi. Ti mají na starosti jednotlivé družiny, je jim od 13 let výš a na programu úzce spolupracují s vedením oddílu. I pro ně existuje systém vzdělávání, např. pomocí rádcovských kurzů. Později z nich mohou vyrůst další skautští vedoucí.

Jak je zajištěna bezpečnost dětí?

Bezpečnost dětí je prioritou všech oddílů a lidí působících v nich. Ačkoli jakákoli rizika nelze vyloučit, dodržováním základních pravidel a zásad je dokážeme úspěšně minimalizovat.

Vzájemná důvěra je jedním z předpokladů bezpečnosti. Foto: Petr Kalousek

Klíčem je vzájemná důvěra rodičů a vedoucích a dostatečná informovanost vedoucích. Obtíže, omezení a specifické potřeby dítěte (diety, smyslová či pohybová omezení, nutnost brát léky aj.) jsou základní důležité informace, které vedoucí musí vědět pro zajištění bezpečnosti jak konkrétního dítěte, tak všech ostatních účastníků dané akce. Znalost limitů a potřeb dětí vytváří bezpečné prostředí, ve kterém se všichni (děti i vedoucí) znají a dobře vědí, co od sebe očekávat a na co být připravení.

Tyto znalosti potřebujeme, protože věříme, že nejlepší ochranou před nebezpečím je dobrá prevence. Jinými slovy, abychom děti mohli naučit, jak se v určitých situacích chovat zodpovědně a bezpečně, musí si danou situaci vyzkoušet. Ať už jde o sekání dřeva sekyrou nebo poskytnutí první pomoci, dětem vše důkladně vysvětlíme, názorně ukážeme a pod dohledem si danou činnost vyzkouší. S dalším tréninkem ji později zvládnou sami, sebejistě a bezpečně.

Skautští vedoucí podstupují průběžné vzdělávání – aby mohli vést oddíl, musí absolvovat zdravotnický kurz a skautské zkoušky. Ty jsou mimo jiné certifikovány MŠMT. Kromě toho ale mají celou řadu rozšiřujících vzdělávacích kurzů – vodácké kurzy, lanové aktivity nebo kurzy, které je inspirují zkoušet některé věci trochu jinak a inovovat svůj program spolu s tím, jak se vyvíjí vzdělávací nástroje.

A kdyby náhodou krizová situace přerostla momentální znalosti vedoucích, nepřetržitě po celý rok funguje Skautská krizová linka. Na tu se skautští vedoucí či členové mohou obrátit v případě, že nejde o závažnou a život ohrožující situaci řešitelnou zavoláním na tísňová čísla integrovaného záchranného systému. Operátor linky poradí s řešením mimořádné situace nebo pomůže sehnat podporu – např. v oblastech práva, pojištění, komunikace nebo psychologie.

Je dítě na skautských akcích pojištěno?

Bez pojištění by to nešlo. Ani na suchu, ani ve vodě. Foto: Václav Štěpán

Všechny děti jsou na všech akcích Junáka – českého skauta úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy organizace. Případné čerpání pojistky doporučujeme rodičům řešit přímo s vedoucím oddílu, případně se obrátit na kancelář skautského ústředí.

Máte zájem dát své dítě do skautu? Zkontaktujte vedoucího oddílu a domluvte se na podrobnostech!